Ragnar Andersens internettsider

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til

Ragnar Andersens internettsider!

Om Ragnar Andersen

 

Oversikt over forskjellige publiserte arbeider

 

 

E-post:

ragnar.andersen(alfakrøll)

combitel.no

 

 

 

 

Avisartikler

 

 

 

Foredrag

 

 

 

Tekstgjennomgåelser

 

 

 

Reformasjonen

 

 

*

 

En kirke som farer vill. Uttalelse fra styret i FBB Østfold 2016 Se her.

 

Hjelp flyktningene! Uttalelse fra styret i FBB Østfold 2016 Se her.

 

Aksjon La Barna Leve har i 2014 sendt høringsuttalelse om samvittighet og reservasjon i fastlegeordningen.

Se uttalelsen her.

 

En kjempe er gått bort

Børre Knudsen (1937-2014)

 

*

 

 

Fra spalten ”Aktuell kommentar” på fbb.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1517 Reformasjonsjubileum 2017

 

 

 

 

 

 

Slottskirken i Wittenberg - ved ”tesedøra” og Martin Luthers grav i 1990

 

 

Les gjerne foredraget

Luthersk bekjennelse i dag.