Ragnar Andersens internettsider

Tilbake til åpningsside

Oversikt over en del av Ragnar Andersens publiserte arbeider

Læren om loven hos apostelen Paulus. Artikkel i heftet Evangelium og forpliktelse, Skrivestua Menighetsfakultetet, 1973, ca. 17 s. (Merk: Mange "trykk"feil.)

Med Guds løfter. Brevkurs til fedrehistorien i 1. Mosebok med gjennomgåelse av endel utvalgte tekster (54 s.), 1973.

Ansvar i verdenssamfunnet. Artikkel i boka Bibelen, troen og livet, Oslo 1976 (utkom ved 60-års-jubileet for Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo), s. 120-137.

Nattverden og barna. Artikkel i boka Nattverden i menighetens liv (Den norske kirkes presteforenings "studiebibliotek"), 1978, s. 193 - 209.

Johannes 6. Artikkel i boka Barn og nattverd (Den norske kirkes presteforenings "studiebibliotek"), 1981, s. 32-35. Tolkningshistorie og eksegetiske betraktninger til Joh. 6,51ff.

Den som tror, har evig liv. Artikkel i Tidsskrift for teologi og kirke, 1982, hefte 3, s. 185-201. Johanneisk bibelteologi.

45 tekstgjennomgåelser i Luthersk kirketidende 1977-87.

Tekstgjennomgåelser i heftet Hva er da et menneske? (utgitt av For livsrett og menneskeverd og Foreningen for bibel og bekjennelse 1993). Til flg. tekster: 1 Mos. 5,1b-2; 2. Mos. 20,13; Luk. 1,39-45; Luk. 10,25-37.

Olav Trygvason og kristningen. I bilag til avisa Dagen 26. mai 1995, s. 17-19.Også utlagt på mine internettsider.

Jesu mor i romerkirken og i Bibelen. Kronikk i avisa Dagen 20., 22. og 23. mai 1998.Også utlagt på mine internettsider.

Tekstgjennomgåelser omtrent annenhver uke i avisa Dagen 04. desember 1995 - 01. november 1999 (som regel til tre tekster hver gang). Delvis utlagt på mine internettsider.

Abortkamp før og nå. Kronikk i avisa Dagen 13., 14. og 15. mars 2000. En eldre versjon utlagt på mine internettsider.

Tilbake til åpningsside